+358 45 3588292
info@tunnetaitoja.fi
Y-tunnus: 3092649-6 | Pankkitili: FI34 4730 0010 5281 30

Kansalaisaloite tunnetaidoista oppiaineeksi – oletko jo allekirjoittanut?

Kansalaisaloite tunnetaidoista oppiaineeksi – oletko jo allekirjoittanut?

VIHDOIN! KANSALAISALOITE, TUNNETAIDOT OPPIAINEEKSI: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8354.
Oletko jo allekirjoittanut ja jakanut?
Aiheesta on myös lehtijuttu: https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4131060

Tätä on moni toivonut ja ideoinut ja myös Tunnetaitoja kaikille ry:ssä on tällaista ideoitu pitkään. Suuri kiitos aktiivisille ihmisille, jotka kansalaisaloitteen laittoivat alulle! Nyt vaan jaetaan laajalti!
PIDEMMÄSTI PERUSTELUJA:
Tunnetaitoja kaikille ry on mukana kannattamassa kaikkien aikojen kansalaisaloitetta, joka toteutuessaan toisi todella suurta hyötyä yhteiskuntaamme niin inhimillisesti kuin taloudellisesti!

Kansalaisaloitteessa esitetään, että tunne- ja vuorovaikutustaidot (tvv-taidot) kirjattaisiin omana oppiaineenaan perusopetuslakiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen peruskoulussa opiskeleva lapsi ja nuori saisi yhtäläiset, lain turvaamat mahdollisuudet oppia itsetuntemusta, kykyä hallita ja käsitellä omia tunteitaan, puolustaa itseään ja muita henkiseltä väkivallalta, puuttua epäkohtiin, kohdella niin itseään kuin toisia arvostavasti, puhua tunteistaan avoimesti jne.

On nähtävissä, että tämän parempaa ja tehokkaampaa sijoitusta lasten ja nuorten elämään ja tulevaisuuteen ja samalla koko yhteiskuntaan on vaikea keksiä, sillä laki toteutuessaan antaisi jokaiselle lapselle tasa-arvoiset mahdollisuudet opetukseen riippumatta siitä, missä kunnassa asuu, millä luokka-asteella opiskelee ja minkälaiset lähtökohdat yleensäkin on elämälleen saanut.

Niin hieno asia kuin onkin, että tvv-taidot on integroitu mukaan opetussuunnitelmaan, se ei valitettavasti ole riittävän tehokas tapa toimia lasten ja nuorten hyväksi. Jos asia jää opetussuunnitelmatasolle, jäävät tvv-taidot vääjäämättä sen opetettavan aineen varjoon, johon ne on integroitu.
Lisäksi asian intensiteettitaso jää kunkin opettajan oman harkinnan varaan, jolloin lapset ja nuoret joutuvat epätasa-arvoiseen asemaan tämän osalta. Tvv-taitoihin panostaminen omana oppiaineenaan ja opettajien täydennyskoulutus juuri tämän oppiaineen opettamiseen antaisi konkreettiset ja selkeät taidot niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tarjoammehan lapsillemme omilla oppitunneillaan myös taidon lukea ja kirjoittaa.

Viikoittainen, kuhunkin ikäryhmään sopiva leikillisin, pelillisin ja taiteellisin keinoin toteutettava tvv-taitojen oppitunti parantaisi lasten ja nuorten oppimistuloksia, vähentäisi kiusaamisia, nostaisi yhteishenkeä, vähentäisi masennusta ja ahdistuneisuutta jne. Pilottikokeilut tvv-taitojen opetuksessa ovat tuoneet rohkaisevia tuloksia juuri näissä asioissa. Olemme vakuuttuneita siitä, että tällä olisi välitön syy-yhteysseuraus paitsi sosiaalisesti huolestuttavien ilmiöiden vähentymiseen, myös yleisen koulutustason ja osaamisen nousuun.

Tvv-taitojen säännönmukaisen opetuksen myötä myös nuorisorIkollisuus kuin rikollisuus yleensäkin sekä alkoholin väärinkäyttö ja huumeiden käyttäminen laskisivat radikaalisti. Lasten ja nuorten kasvaessa työyhteisöjen tervehtyessä työuupumukset sekä yleiset psykiatriset ongelmat vähenisivät huomattavassa määrin. Säästöt olisivat valtavat. Ja ne hirvittävät nuorten suorittamat väkivaltaiset teot, joista olemme viime aikoina nuorten lukeneet, voisivat tulevaisuudessa jäädä tekemättä.

Tämän päivän lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden aikuisia, jotka vievät hyvät vaikutukset elämässään mukaansa myös omille perheilleen. Näin ollen vaikutukset ulottuisivat koululaisten lisäksi myös tulevaisuuden pikkulapsiperheisiin. Työllisyys paranisi, lapsiperheköyhyys vähentyisi ja veronkorotuksiin ei olisi tarvetta, ehkäpä jopa päinvastoin.
Koko kansantaloutemme saisi nostetta. Tästä syystä aloite, joka nopeasti tarkastellen kohdistuu vain yhteen ikäryhmään, koskettaakin todellisuudessa koko yhteiskuntaamme ja toisi sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuksia meidän kaikkien turvallisuuteen ja taloudelliseen hyvinvointiin!

Edellä mainituista seikoista johtuen Tunnetaidot kaikille ry on vahvasti mukana suosittelemassa sitä, että jokainen kynnelle kykenevä täysi-ikäinen Suomen kansalainen kävisi kannattamassa aloitetta. Laki olisi toteutuessaan historiallinen ja kertoisi siitä, että me suomalaiset välitämme lapsistamme ja nuoristamme ja haluamme tvv-opetuksen kautta saada aikaan huimia vaikutuksia koko yhteiskunnassamme niin inhimillisesti kuin taloudellisesti! Toivomme myös, että jokainen tämän tiedotteemme lukija kertoisi aloitteesta myös omissa kanavissaan ja verkostoissaan!

Kun aloite on saanut 50 000 kannattajaa, siirtyy lakialoite eduskunnan käsittelyyn. Jos nyt jaksamme muutaman kuukauden tehdä työtä tämän asian eteen väsymättä, saamme kerätä hyvää satoa vuosikymmenten ajan.
Olethan mukana tekemässä parempaa tulevaisuutta paitsi lapsille ja nuorille, myös meille kaikille? Ei hukata tätä mahdollisuuttamme!
Löydät aloitteen täältä:
Tunne- ja vuorovaikutustaidot -oppiaineen kirjaaminen perusopetuslakiin – Kansalaisaloitepalvelu
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8354

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *