+358 45 3588292
info@tunnetaitoja.fi
Y-tunnus: 3092649-6 | Pankkitili: FI34 4730 0010 5281 30

Mitä tunnetaidot ovat?

Tunnetaidot ovat kykyä ilmaista ja käsitellä erilaisia tunteita turvallisesti ja rakentavilla tavoilla, vahingoittamatta ihmisiä tai ympäristöä.
Tunnetaitoja voidaan verrata hengittämiseen, nukkumiseen ja syömiseen. Jo yksisoluisilla eliöillä on alkeellisia tunnetaitoihin verrattavia kykyjä: ne osaavat hakeutua suotuisiin elinympäristöihin. Tunteet ovat kehittyneet turvatakseen yksilön ja lauman hyvinvoinnin. Tunteet ovat joka sekunti meissä ja siksi niiden tiedostaminen, ilmaisu ja säätelykyky vaikuttaa kaikkeen toimintaamme. Mitä paremmin tiedostamme tunteemme, sitä viisaampia valintoja osaamme tehdä itsemme ja elinympäristömme hyväksi.

Tunnetaitojen myötä ihminen oppii edistämään myötätuntoisesti omaa, muiden ihmisten ja luonnon hyvinvointia. Ihminen voi oppia myös aikuisiällä tunnistamaan ja ilmaisemaan erilaisia tunteitaan, tarpeitaan ja rajojaan. Tunteiden rakentavasta käsittelystä on monia hyötyjä sekä yksilön, yhteisöjen, että luonnon hyvinvoinnin tasolla vaikutusten ollessa yhteiskunnallisia ja globaaleja. Tutkitustikin hyötyjä tunnetaitojen ja itsemyötätuntotaitojen vahvistamisesta ovat mm. riippuvuuksien lieveneminen, itsetuntemuksen ja ihmissuhteiden syveneminen ja vaikutukset työhyvinvointiin.

(Tuisku Tuntevainen ja Oskari Niitamo, 2.7.2020)