+358 45 3588292
info@tunnetaitoja.fi
Y-tunnus: 3092649-6 | Pankkitili: FI34 4730 0010 5281 30

Ohjaajakoulutukset

Tunnetaitoja kaikille ry:n tavoite on levittää tietoisuutta ja taitoa tunteiden rakentavasta käsittelystä laajalle yhteiskunnassa. Tämä onnistuu parhaiten siten, että opetamme niitä ihmisiä, joilla on vaikutusvaltaa opettaa omaksumiaan taitoja eteenpäin, kuten johtajat, vaikuttajat, vanhemmat ja ohjaajat. Järjestämme koulutuksia tilauksesta, tilaukset info@tunnetaitoja.fi – kerro tarpeesi ja toiveesi, sekä ehdotus ajankohdasta. Hinta sovitaan tapauskohtaisesti mm. koulutuksen pituuden mukaan.

Tunnetoveri -koulutus


Perustamme Tunnetoveri -koulutuskokonaisuuden monien hyvien ohjaajien voimin. Koulutuksen käytyään ihmisellä on taito olla läsnä omille vaikeillekin tunteilleen ja käsitellä tunteitaan eri keinoin rakentavasti, kyky olla läsnä toisille vaikeine tunteineen, on tietoa palveluista joihin ohjata eteenpäin sekä tietoa lainsäädännöstä (mm. milloin kuuluu tehdä lastensuojeluilmoitus). Ihminen oppii siis toverustumaan tunteidensa kanssa.
Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan on oikeus ohjata vertaistukipiirejä Tunnetoveri -nimellä Tunnetaitoja kaikille ry:n kautta. Siten laadukkaita tunnetaitokoulutuksia saadaan järjestettyä eri puolille Suomea.

 

Tunnetaito-ohjaaja -koulutus 

 

Tunnetoveri -koulutuksen käytyään ihminen voi jatkaa tunnetaito-ohjaajan koulutukseen, joka oikeuttaa ohjaamaan koulutuksia eri tunteiden käsittelystä Tunnetaitoja kaikille ry:n nimissä. Tunnetaito-ohjaajan koulutuksen käytään ihmisellä on laajat tiedot ja taidot tunteiden rakentavasta käsittelystä, kokemusta ja taitoa erilaisten ryhmien ohjaamisesta sekä auttamistahoista.

Hyvinvoiden hyvää luoden -koulutukset


Koulutuksissa opetetaan terveempää työ- ja johtamiskulttuuria organisaatioille ja johtajille. Koulutus räätälöidään organisaation tarpeisiin ja siinä opetetaan perustaidot rentoutumiseen, tunnetaitoihin sekä rakentavaan vuorovaikutukseen. Koulutuksen käytyään organisaatio saa Tunnetaidot tiedostava työpaikka -sertifikaatin. Tarjotaan palvelua sekä kokonaispakettina yrityksille ja organisaatioille että yksittäin ja toivekursseina yksilöllisiin tarpeisiin vastaten.

Mitkä ovat vastuuroolissa olevien erityistarpeet?

Sekä kyselemällä johtamisasemassa olevilta, että omakohtaisten kokemusten kautta olemme hahmottaneet, että vastuuroolissa olevilla on melko yhteneväiset tarpeet. Vastuuroolissa oleva ihminen, joka kulkee edeltä ja näyttää tietä unelmiinsa, on tietyllä tavalla aina yksin – sen takia vertaistuki on johtajille erityisen tärkeää. Koska kukaan ei voi nähdä toisen pään sisälle ja tietää tarkalleen, minkälainen tulevaisuuden unelma on, johtajalla on iso haaste saada viestittyä se toisille – kutsuttua mukaan rakentamaan ja luomaan hyvää ja pohtimaan yhdessä.

Vastuuroolissa olevat kaipaavat ennen kaikkea lepoa, ajatonta aikaa kun kiireet ja raha-asiat unohtuu ja saa vaan Olla. Aikaa kun ei ole vastuussa, eikä tarvitse päättää mistään. Kun saa vain ottaa vastaan, esimerkiksi kuuntelua, läsnäoloa ja hartiahierontaa. Kun ei tarvitse tietää vastauksia tai kertoa mitä tehdään seuraavaksi, vaan saa olla myös tietämätön, haavoittuva ja pieni, erehtyväinen ja eksyksissä tai pysähdyksissä. Ettei tarvitse luoda kaikkea itse, vaan saa mallia terveestä työkulttuurista, oppii vastuunjakoa – löytyy ihmisiä joilta kysyä myös itse neuvoa. Vastuuroolissa olevat tekevät usein paljon työtä, myös ajatustyötä silloin kun eivät ole töissä, joten on kaipuu tulla nähdyksi ja saada arvostusta omalle työlleen. Kun tavoittelee isoja unelmia, on myös isoja riskejä epäonnistumisesta, joten vastuuroolissa olevat tarvitsevat erityisesti itsemyötätuntotaitoja ja kykyä kannustaa itseään vaikeissakin tilanteissa, nousta jaloilleen uudelleen virheiden jälkeen. 

Kaiken pohtimisen, suunnittelun ja organisoinnin vastapainoksi on eheyttävää saada heittäytyä ja leikkiä turvassa välillä, olla hulvaton ja vapaa, päästää irti paineista. Jotkut päätyvät päihteiden suurkulutukseen juuri tämän vuoksi. Joten tarvitaan päihteettömiä paikkoja ja tilanteita, joissa johtajat voivat heittää arjen murheet ja kokea vapauttavia hetkiä yhdessä.

Toisaalta, sen jälkeen kun on saanut levätä ja virkistyä, tutustua ja tuntea turvassa, nousee intohimo edistää omia unelmia ja siihen on jälleen voimavaroja ja keskittymiskykyä. Joten Hyvinvoiden hyvää luoden -koulutuksissa on tarjolla myös organisointiapua, markkinointi -ja verkostoitumisapua myös kansainvälisesti sekä uuden oppimisen mahdollisuuksia. On tärkeää, että uuden oppimiseen on suotuisat olosuhteet, eli ihmiset ovat rentoutuneet, luottavat toisiinsa ja ympäristö on inspiroiva.

 

Hyvinvoiden hyvää luoden -retriitti sisältää kattavimmassa muodossaan:

 1. Työyhteisön tarpeiden ja haasteiden kartoitus – mihin tarvitaan apua, mallia tai oppimista? Työyhteisö voi antaa johtajalle myös Hyvinvoiden hyvää luoden -retriitin yllätyslahjana: “Vinkkaa loman tarpeessa oleva johtaja”. (1 päivä)
 2. Voidaan hakea ryhmä tai yksilö suoraan työpaikalta retriittipaikkaan. Rentoutumista, virkistymistä, lepoa ja kuulluksi tulemista riittävästi (1-3 päivää).
 3. Miten tästä eteenpäin? Organisointi- ja suunnitteluapu, mentorointi, säännöllinen vertaistukipiiriin pääseminen osalliseksi. Luottamuksellinen tukihenkilö ja järjestelijä, jonka kanssa katsotaan organisaation asiat läpi, suunnitellaan ja järjestellään, tukea voi jatkaa myöhemminkin. (1-3 päivää)
 4. Rentouttava hoito lopuksi, esimerkiksi Saa vaan olla -hoitavan laulun kera, jonka saa itselleen muistoksi ja avuksi mm. rentoutumiseen ja nukahtamiseen. (1-2 tuntia)

Lisäksi tarjoamme johtajille ja muille vastuuroolissa oleville kehittämiämme palveluja yksittäisinä:

  • Saa vaan olla -riippumattohoidot Sydämen halaulujen kera. Ihminen saa rentoutua luonnossa riippumatossa ja kuunnella hänelle yksilöllisesti ja intuitiivisesti tehtyjä lauluja 
  • Itsemyötätunto voimavaraksi arkeen -kurssit
  • Sydänpiirit johtajille, eli jokainen saa puhua mitä on sydämellä, ja tulla kuulluksi vertaistukipiirissä. 
  • Virkistyspäivät vapaasti ollen ja saunoen, kanootti- ja luontoretket
  • Tunnetuokiot vaikeiden tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun
 • Hengitä & hellitäsyvähengitys- ja rentoutumistuokiot luonnossa
 • Hervottomat hekottelutnaurutuokiot
 • Improvisaatio, intuitiivinen maalaus ja luovuuskurssit