+358 45 3588292
info@tunnetaitoja.fi
Y-tunnus: 3092649-6 | Pankkitili: FI34 4730 0010 5281 30

Tarinamme

Alkuperäinen kirjoitus: Tuisku Tuntevainen, tekstin editointi: Kristiina Helmipuro

Miksi tunnetaitoyhdistys?

Tunnetaitoja kaikille ry syntyi, kun tunnetaidoista kiinnostuneet ihmiset olivat koolla ja pohtivat, miten tunnetaitoja voisi paremmin edistää Suomessa. Tuli idea tunnetaitoihin yksinomaan keskittyvästä yhdistyksestä, ja kun huomasimme, että sellaista ei Suomessa vielä ole, päätimme perustaa itse. Yhdistyksestä kiinnostui pian monia erilaisia ihmisiä ja se lähti kasvamaan aktiivisten ihmisten vapaaehtoisvoimin. Mukana on ihmisiä monilta aloilta, niin psykologeja kuin lääkäreitä, yrittäjiä kuin isoja yhdistyksiäkin. Yhteistyössä on voimaa, ja yhdistämällä monenlaiset viisaat päät voimme saada paljon hyvää muutosta aikaiseksi.

Kaikilla yhdistyksessä mukana olevilla on kiinnostava elämäntarinansa, minkä myötä on tullut ymmärrys tunnetaitojen tärkeydestä. Moni on nähnyt maailman, jossa tunnetaidot ovat hyvin puutteelliset ja se ilmenee mm. henkisenä ja fyysisenä väkivaltana ja riippuvuuksina. Kun sen jälkeen saa kokea miten paljon oma maailma muuttuu tunnetaitojen vahvistamisen myötä, muutoksen haluaa ulottuvan laajalle. Mitä paremmin opimme kohtelemaan itseämme, toisiamme ja luontoa, sitä enemmän muutos heijastuu myös yhteiskunnan hyvinvoinniksi.

Tunteet yhdistävät ihmiset kaikkialla maailmassa

Kaikkialla maailmassa ihmiset kaipaavat syvästi turvaa, rakkautta ja vapautta, sillä tunteet ja tunnetaidot yhdistävät meitä kaikkia. Tutkitustikin tunteet ovat universaaleja ja mm. perustunteet tunnistetaan kaikkialla maailmassa kasvojenilmeistä. Muutos lähtee kuitenkin yksilöstä, joten on tärkeää auttaa jokaista löytämään tunnetyöskentelyn ja itsemyötätunnon äärelle. Kaikilla ihmisillä tulisi olla oikeus ja mahdollisuus ilmaista ja kokea tunteitaan turvallisesti, joutumatta henkisen tai fyysisen väkivallan kohteeksi. Tunnemyötätuntoisessa/-taitoisessa yhteiskunnassa kaikkien on parempi elää: Ihmiset oppivat ilmaisemaan omia rajojaan, tarpeitaan, tunteitaan ja voimavarojaan turvallisesti ja se helpottaa sosiaalista kanssakäymistä ja kohentaa ihmisten hyvinvointia monin tavoin.

Tunnetaitojen ja tunteiden turvallisen ilmaisun pitäisikin olla ihmisoikeusjulistuksessa – aivan kuten siellä on mm. sananvapaus! On aika tunnustaa, että olemme jokainen tuntevia, haavoittuvaisia – keskeneräisen kauniina rakastettavia olentoja kaikkine tunteinemme, ajatuksinemme, kokemuksinemme, vahvuuksinemme ja haasteinemme. Sen sijaan että moni tahtoo olla varakas, tunnetaitojen myötä voi huomata olevansa tuntevarakas kokea yltäkylläistä rakkautta ja kiitollisuutta siitä, että on turva kokea kaikkia tunteita. On aika tunnustaa miten tärkeä arvo on sosiaalisella pääomalla: luottamuksella, avunpyytämisen taidolla, yhteisöllisyydellä.

Tervetuloa mukaan luomaan tunnetaitoisempaa, myötätuntoisempaa yhteiskuntaa! Isot kiitokset kaikille eri alojen vapaaehtoisillemme, yhteistyökumppaneillemme ja Tunnetaitofestivaalia – tunteiden ja ihmisyyden juhlaa luoneille!

 

Tunnetaitoja kaikille ry:n perustajan taustaa

Tuisku Aatos Tuntevainen (ent. Virolainen) koki lapsuudessaan paljon turvattomuutta, yksinäisyyttä, äärimmäistä köyhyyttä ja kiusaamista. Hän sai kokea, miltä tuntuu olla ulkopuolinen ja vaille monia sellaisia asioita, mitä ikätoverit saivat. Miltä tuntui, kun varpaat täytyi pitää kippuralla kumisaappaissa uskaltamatta sanoa, että tarvitsisi uudet kengät, sillä silloin perheellä ei olisi rahaa ruokaan. Miten ihanalta tuntui keväällä syödä vatsa ähkyyn asti voikukkia, kun ruoasta oli muutoin pulaa.

Nuorena ja aikuisiällä monet näistä traumoista alkoivat nousta esiin mielen syövereistä. Onneksi Tuisku sai parisuhteissa kannustusta avun hakemiseen. Samalla
hän sai myös kokemuksen siitä, miten vaikeaa apua on saada. Moni ihminen jakaa tämän kokemuksen, siksi Mielenterveyspoolin Terapiatakuu on todella tärkeä hanke!). Tuisku vahvisti omia tunnetaitojaan hakeutumalla mm. psykoterapiaan ja huomasi, kuinka itsemyötätunto- ja tunnetaitojen lisääntyminen vaikutti eheyttävästi ihmissuhteisiin ja myönteisesti itsetuntoon ja -tuntemukseen. Erilaiset
riippuvuuskäyttäytymiset lievenivät (mm. lohtusyöminen väheni sen myötä, kun Tuisku oppi lohduttamaan itseään ja pyytämään lohtua muilta). Taitojen lisääntyessä hän oppi tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tunteitaan, tarpeitaan ja rajojaan, kohtelemaan itseään ja muita myötätuntoisemmin sekä pyytämään apua ja tukea. Syvä sisäinen yksinäisyys väheni merkittävästi, kun haastavien tunteiden kanssa ei ollut yksin eikä enää tarvinnut salata visusti lapsuuden vaikeita kokemuksia. Tuisku sai kokea, miltä tuntuu olla syvästi rakastettu, turvassa ja vapaa sekä saada ilmaista itseään ja luovuuttaan.

Omakohtaisten, elämää myönteisesti mullistaneiden kokemusten myötä Tuisku perehtyi tunne- ja vuorovaikutustaitoihin syvällisemmin. Sosionomi-opintojen
opinnäytetyönsä hän päätti tehdä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisesta aikuisiällä. Prosessin aikana hän huomasi, että tunnetaitokoulutuksia aikuisille oli vähän tarjolla ja ne olivat todella kalliita. Hän koki, että tunnetaitojen vahvistamisen kuuluu olla mahdollista aivan jokaiselle riippumatta iästä, varallisuudesta tai taustasta. Siten voitaisiin ehkäistä monenlaisia surullisia elämänkokemuksia. Opinnäytetyöprosessin aikana Tuisku kehitti erilaisia työpajoja ja pyysi palautetta menetelmistä, joista hän oli itse hyötynyt tai kuullut muiden hyötyneen. Esimerkiksi leikillinen, yhteisöllinen tunnealias/pantomiimi toimi kaikenikäisten kanssa tunteiden tunnistamisessa, sanoittamisessa ja ilmaisussa sekä maahanmuuttajien tunnesanaston oppimisessa.

Julkaistun opinnäytetyön palaute ”Tämähän on melkein kuin väitöskirja, tämä pitäisi viimeistellä ja julkaista kirjaksi kaikkien hyödyksi!” inspiroi ja hän alkoi kirjoittaa kokoamistaan ja kehittämistään menetelmistä kattavaa tunnetaito-opasta ”Tunnetaitoja kaikille – tolkkua tukahdutettujen tunteiden tulvaan” (Basam books Oy, julkaistaan viimeistään 2021).

Tuiskun ideoimat ja kehittämät matalan kynnyksen palvelut tunnetaitojen ympärille (mm. Lainaa sosionomi, Stressinpurkutila) herättivät paljon innostusta sosiaalisessa mediassa. Näin Tuisku päätyi innolla, tarmolla ja myös erehtyen ja oppien – välillä lannistuenkin – edistämään asioita, joista oli lapsesta saakka syvästi unelmoinut:

  • Jokainen saisi itkeä ja nauraa turvallisesti – yhdessä voisi laulaa metsässä, saisi työskennellä voimavarojensa ja kiinnostustensa
    mukaan työssä minkä kokee syvästi merkityksellisenä.
  • Voisi katsoa ihmisiä silmiin sanattomalla myötätunnolla – nähden toisensa aidosti.
  • Luoda, kehittää ja toteuttaa yhdessä ideoita, luonnon ja luontosuhteen vaalimisesta.
  • Hyvän tekemisestä itselleen ja muille.