+358 45 3588292
info@tunnetaitoja.fi
Y-tunnus: 3092649-6 | Pankkitili: FI34 4730 0010 5281 30

Tunnetaitoja kaikille ry – tervetuloa mukaan!

Sisällys:
1. Tervetuloa Tunnetaitoja kaikille ry:n jäseneksi
2. Miksi tunnetaitoja on hyvä edistää laajasti?
3. Mitä Tunnetaitoja kaikille ry tekee?
4. Majakkana siintävät missiomme
5. Tunnetaitoja kaikille ry:n arvoja ja etiikkaa
6. Seuraa somessa toimintaamme
7. Yhteistyöideat & ehdotukset ovat tervetulleita


1.
Tervetuloa Tunnetaitoja kaikille ry:n jäseneksi!

Liity jäseneksi täyttämällä liittymislomake ja ilmoita samalla, haluatko liittymislahjaksi itsemyötätunto-verkkokurssin.

Vuonna 2021 jäsenmaksun suuruus on vapaavalintainen (alkaen 0e vähävaraisille). Jäsenmaksut mahdollistavat jokavuotisen Tunnetaitofestivaalin ja muut yhteisölliset tapahtumat, nettisivujen kehittämisen sekä säästämme rahaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin keskuksen perustamista varten.  Ihan pienetkin summat auttavat, joten iso kiitos kun olet mukana luomassa tunnetaitoisempaa yhteiskuntaa! Lahjoitamme myös säännöllisesti luonnonsuojeluun, sekä nostamme näkyväksi muita hyviä toimijoita.

Jäsenmaksutiedot

Saaja: Tunnetaitoja kaikille ry
Tilinumero: FI34 4730 0010 5281 30
Viitenumero: 20022 (Käytäthän viitenumeroa maksaessasi). Kiitos tuestasi!

2. Miksi tunnetaitoja on hyvä edistää laajalti?

Tunnetaidot kuuluvat kaikille iästä, taustasta ja varallisuudesta riippumatta! Tunnetaidot ovat rakentavia, turvallisia tapoja käsitellä erilaisia tunteita satuttamatta itseään tai muita. Jokaisella tulisi olla mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja nähdyksi myötätuntoisesti ja saada tukea vaikeiden tunteidensa käsittelyyn. Itsemyötätuntoa vahvistamalla jokaisen on helpompi kohdata myös muita myötätuntoisemmin – laajempi yhteiskunnallinen muutos lähtee yksilöistä.
Kannustamme ihmisiä vahvistamaan itsetuntemustaan ja pysähtymään tunteidensa äärelle, kysymään itseltään:
Miltä minusta tuntuu?
Miten voin ja mitä tarvitsen juuri nyt?
Mitä koen kehossani?
Mllaisia ajatuksia huomaan?
Mikä minulle on tärkeää elämässä?
Mikä minut tekee onnelliseksi?
Mistä unelmoin?
Miten haluan luoda parempaa maailmaa osaltani?

Tunnetaitojen vahvistamisesta on monia hyötyjä sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla, muun muassa riippuvuuskäyttäytyminen voi lieventyä ja työhyvinvointi sekä ihmissuhteiden laatu kohentua. Yhdistys kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä vahvistamaan itsetuntemustaan ja pysähtymään tunteidensa ja tarpeidensa äärelle, sekä pyytämään ja tarjoamaan apua ja tukea tilanteensa mukaan. Tunnetaitojen opettaminen on kuulunut opetussuunnitelmaan vasta 2000-luvun puolella, ja moni aikuinen ei ole siten saanut lapsena ja nuorena riittäviä tietoja ja taitoja tunteiden käsittelyyn. Tunnetaitoja on hyvä opettaa aivan kaiken ikäisille, sillä aikuiset toimivat roolimallina lapsille. Kaikenikäisten on hyvä oppia muunmuassa tunnistamaan, hyväksymään, sanoittamaan ja ilmaisemaan omia tunteitaan, toimimaan myötätuntoisemmin itseään ja muita kohtaan ja purkamaan stressiä terveyttä edistävillä tavoilla.

3. Mitä Tunnetaitoja kaikille ry tekee?

Tunnetaitoja kaikille ry on perustettu 2020 vuoden alussa moniammatillisen vapaaehtoisyhteisön toimesta. Tunnetaitoihin keskittynyt yhdistys puuttui Suomesta ja koimme sen tarpeelliseksi. Jo reilun yhden vuoden aikana yhdistyksemme facebook-sivulle on löytänyt yli 1200 tykkääjää puskaradion voimin, joten selkeästi tarvetta ja kiinnostusta tunnetaitoyhdistykselle on ollut.

Tunnetaitoja kaikille ry yhteistyökumppaneineen:

  • Kokoaa tunnetaidoista kiinnostuneita & hyötyviä eri alojen organisaatioita ja ammattilaisia yhteen (mm. psykologeja, lääkäreitä, psykoterapeutteja, sosiaali-, terveys-, ja turvallisuusalan ammattilaisia, poliitikkoja ja johtajia sekä kasvatusalan ammattilaisia) 
  • Levittää tietoisuutta ja tutkittua tietoa tunnetaidoista
  • Järjestää monenlaisia yhteisöllisiä tapahtumia, kursseja ja koulutuksia, poikkeusaikana turvallisuus huomioiden (mm. Tunnetaitofestivaali). Järjestämme kävelymiittejä ulkona turvavälien kera keskiviikkoisin klo 18 Helsingissä keskustakirjasto Oodin edestä (tauolla pandemiatilanteen takia). Maanantaisin klo 19.30 videopuhelussa meillä on uusien aktiivien tutustumista (laita sähköpostia, jos olet kiinnostunut liittymään vapaaehtoiseksi: info@tunnetaitoja.fi).
  • Tarjoaa apua tunteiden käsittelyyn kurssien, luentojen, koulutusten ja vertaistukiryhmien avulla (myös etänä videopuheluin)
  • Pilotoi ja kehittää matalan kynnyksen palveluita (mm. Lainaa sosionomi ja Stressinpurkutilan prototyyppi).
  • Vinkkaa myös muista avuntarjoajista
  • Kehittää menetelmiä
  • Edistää moniammatillista yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä turvallisesti.
  • Kehittää mallia myös muiden hyödynnettäväksi terveemmästä, vapaammasta työkulttuurista.
  • Luo (tunne)turvallisempaa yhteisöä, jossa saa ilmaista toiveitaan, tunteitaan, tarpeitaan ja rajojaan rakentavasti.Tämän hetkiseen Tunnetaitoja kaikille ry:n hallitukseen kuuluu: Tuisku Tuntevainen (pj), Katariina Krabbe, Emilia Linnakoski ja Marko Ilmari. Toiminnantarkastaja Jari Karinen.

4. Majakkana siintävät missiomme

Unelmanamme on, että koko yhteiskunnassa otetaan tunneturvallisuus paremmin huomioon, ja tunteiden merkitys ymmärretään syvemmin niin ihmissuhteissa, työssä kuin muun muassa erilaisten riippuvuuksien ja sairauksien hoidossakin. Myötätuntoista kohtaamista tulisi saada niin lääkärissä, poliisin kanssa asioidessa, kaupassa, koulussa kuin kotonakin.

Pyrimme hälventämään häpeää tunneilmaisuihin liittyen ja vähentämään sen myötä yksinäisyyden kokemuksia. Tunteet ovat tutkitusti universaaleja – yhteinen kielemme kaikkialla maailmassa. Jo pienet vauvat itkevät ja ilmaisevat tunteitaan eri tavoin – tunteet kuuluvat ihmiselämään kohdusta hautaan. Tunteiden kokemisen voimakkuus ja ilmaisutavat vaihtelevat yksilöittäin ja kulttuureittain. Tärkeää olisi, jos saamme kirjatuksi ihmisoikeusjulistukseen jokaisen oikeuden ilmaista kaikkia tunteitaan turvallisesti. Näytämme mallia tunteiden hyväksymisestä ja turvallisemman tunnekulttuurin luomisesta. Otamme oppia eri kulttuureista ja toinen toisiltamme, sillä kukaan ei tule tunnetaidoissa valmiiksi ja jokaisella yksilöllä ja yhteisöllä on omat haasteensa.

5. Tunnetaitoja kaikille ry:n arvoja ja etiikkaa

● Osallistava, yhteisöllinen toimintakulttuuri.
● Toivotamme kaikki tervetulleiksi arvokkaina, kokonaisina ihmisinä: olet rakas rajoinesi, olet arvokas tarpeinesi ja olet turvassa tunteinesi.
● Työn kuuluu tuottaa hyvinvointia sekä työntekijöille, ympäristölle että asiakkaille.
Turvallisuus, eettisyys ja palautteen perusteella toiminnan kehittäminen ovat meille tärkeää.
● Haluamme pikemmin kukoistuttaa yksilöitä ja yhteisöjä kuin johtaa: kehitämme
voimavaratietoista työkulttuuria, jossa myös vastuut jakautuvat.
● Pyrimme toimimaan myötätuntoisesti itseämme, toisiamme ja luontoa kohtaan.

6. Seuraa Tunnetaitoja kaikille ry:n toimintaa ja tapahtumia:

Facebookissa

Youtubessa

Instagramissa (huom, somevastaava haussa!)

Twitterissä (huom, somevastaava haussa! Myös LinkedIn profiili tavoitteena luoda)

7. Yhteistyöideat & ehdotukset ovat tervetulleita

info(at)tunnetaitoja.fi
+358 45 358 8292 / puheenjohtaja Tuisku Tuntevainen